Home Wie zijn we Vogelinfo Vraag en aanbod Aktiviteiten Wetgeving Contact Links
Gewestelijke (Vlaamse) regelgeving

'Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer'

Het 'SOORTENBESLUIT van 15 MEI 2009' is verschenen in het B.S. van 13/08/2009.

VLAREM
Vlarem I en Vlarem II vormen de wettelijke basis in Vlaanderen voor de bestrijding van milieuverontreiniging door hinderlijke inrichtingen.
Vlarem I dateert van 06.02.1991 en is een besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning.
Vlarem II dateert van 01.06.1995 en is een besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.